balkboven

Je bent nu hier: Voorstelling > Professionele begeleiding

Professionele begeleiding

Elk jaar kunnen wij beroep doen op zo’n 50 ervaren vrijwilligers. In eerste instantie enthousiaste animatoren die de sport- en spelactiviteiten en de algemene organisatie op zich nemen. Daarbij houden ze uiteraard rekening met de individuele mogelijkheden van elk kind. Maar ook verpleegkundigen en artsen die instaan voor alle medische zorgen.

Het zomerkamp en de weekends gaan altijd door op locaties die aangepast zijn aan de specifieke noden van de kinderen.

De begeleiders

De begeleiders staan in voor het opstellen van het activiteitenprogramma en de uitwerking van de verschillende activiteiten voor hun leeftijdsgroep, dit in overleg met de hoofdbegeleider van hun groep. Ze begeleiden de kinderen vanaf het opstaan tot het slapengaan. Gemiddeld worden er aan elke begeleider een viertal kinderen toegewezen, afhankelijk van de ernst van hun handicap.

Wenst u als begeleider of begeleidster deel te nemen aan de vakantieweek of aan één van de activiteiten van VZW Hartekamp, dan kan u hier een inschrijvingsformulier invullen, dat u kan opsturen naar: VZW Hartekamp, p/a Heirweg Zuid 75, 8770 Ingelmunster. Indien u meer inlichtingen wenst over het vakantiekamp of onze activiteiten, mag u steeds mailen met al uw vragen naar: info@hartekamp.be.

De hoofdbegeleiders

Elke groep heeft een hoofdbegeleider. Dit is bij voorkeur iemand met meerdere jaren ervaring binnen onze VZW. Deze persoon draagt de verantwoordelijkheid voor alles wat de leeftijdsgroep betreft en zorgt voor een ordelijk verloop van de activiteiten binnen de eigen groep. Voor het overige nemen de hoofdbegeleiders alle taken van een gewone begeleider op zich.

De kampverantwoordelijke

De kampverantwoordelijke zorgt voor de organisatie van het kamp, zowel op praktisch vlak als op het vlak van de animatie. Zo organiseert hij de vergaderingen die aan het kamp vooraf gaan, controleert hij de activiteitenprogramma's die door elke leeftijdsgroep worden opgesteld, coördineert hij het volledige verloop van het kamp en is hij verantwoordelijk voor de evaluatie die na het kamp volgt. Het is tevens de persoon die een luisterend oor heeft voor iedereen op kamp en die verantwoordelijk is voor de hoofdbegeleiding en de begeleiding.

De verpleegkundigen

In elke groep is ook permanent een verpleegkundige aanwezig. Deze verpleegkundige ziet erop toe dat ieder kind zijn/haar dagelijkse medicatie neemt, staat in voor de dagelijkse verpleegkundige taken (sonderen, bloeddruk meten, suikergehalte meten, ...) en dient eerste zorgen toe bij ongevallen. Hij/zij let er ook op dat de kinderen hun mogelijkheden niet te boven gaan.

De artsen

Het algemene medische toezicht wordt waargenomen door de huisarts, die elk jaar deelneemt aan de vakantieweek.

De materiaalmeester

De materiaalmeester draagt zorg voor het spelmateriaal dat eigendom is van VZW Hartekamp. Hij organiseert het ter beschikking stellen van het materiaal aan de verschillende groepen tijdens het jaarlijkse kamp.

BLOG

Lees hier de blog van Hartekamp


NIEUWS

<< <  Pagina 2 van 2
De inschrijvingen voor leiding voor het zomerkamp 2019 zijn nu geopend!
Bekijk hier de activiteitenkalender voor het komende jaar!
Dol op gadgets? Zot van hartekamp?
Goed nieuws: deze twee zaken zijn perfect te combineren!
balkonder

Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!