Gegevensbeheer

Om een deelnemer die meegaat met onze activiteiten de juiste omkadering te bieden, hebben we een aantal gegevens nodig. Die gegevens zijn vaak gevoelig van aard, ze gaan over de medische voorgeschiedenis of over de huidige zorgvraag. Ook als leiding geef je aan ons heel wat gegevens door die nodig zijn om de juiste omkadering te voorzien.

Wij verbinden ons ertoe enkel die informatie te vragen die we nodig hebben om een juiste omkadering te voorzien. We behandelen die gegevens ook met bijzondere discretie en zorgen ervoor dat enkel de nodige personen (bijvoorbeeld de kampleiding, leiding of het medisch team) toegang hebben tot die gegevens. We houden deze gegevens ook maximaal twee jaar bij, zo hebben we de gegevens nog als uw kind een jaartje het kamp overslaat.

Uw rechten

Als ouder of leiding heeft u het recht de data die we verzamelen in te kijken, u heeft ook het recht om aan te passen indien nodig. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@hartekamp.be. Wij doen er alles aan om u dan zo snel mogelijk inzage te geven in de betreffende gegevens van uw kind, eens we ons ervan verzekerd hebben dat u die aanvraag heeft ingediend en niet iemand anders in uw naam.

U heeft ook het recht ons te vragen de gegevens over u of uw kind te wissen. Dit kan uiteraard enkel indien u of uw kind niet meer meegaat. Ook hier is een mailtje naar info@hartekamp.be voldoende en controleren we eerst of u de effectieve aanvrager bent. Wij laten u weten wanneer dit gebeurd is.

Beeldmateriaal

U geeft ons ook toestemming om foto’s te gebruiken en publiceren. Wij screenen deze foto’s om ons ervan te verzekeren dat iedereen er op een algemeen aanvaardbare manier opstaat. Indien u toch een foto opmerkt waarop u of uw kind staat en die u wil verwijderd zien, dan doen we dat zo snel mogelijk, nadat u ons de vraag en link mailt via info@hartekamp.be.

Tenslotte

De GDPR is nog spiksplinternieuw. Dat wil zeggen dat er rond de wetgeving zelf nog veel onduidelijkheden hangen. Heb je nog vragen over privacy en GDPR binnen onze VZW, aarzel niet en mail ons, onze DPO Lieve zal je met veel plezier verder helpen.