Wat is Hartekamp

De doelstellingen van de VZW zijn zeer eenvoudig: het bezorgen van een aangename vakantieweek aan kinderen die door een verhoogde zorgvraag niet kunnen deelnemen aan kampen die door jeugdbewegingen of andere organisaties georganiseerd worden.

Oorspronkelijk organiseerde Hartekamp vakanties voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Sedert vele jaren kunnen kinderen met andere aandoeningen mee op kamp, of die nu van sociale, fysieke of mentale aard zijn. Elk kind krijgt zo de kans om eens goed uit de bol te gaan.

Alle kinderen worden aanvaard in heel de groep en ondervinden dat ze heel goeie vrienden kunnen worden, ongeacht hun achtergrond. Deze ervaring en ingesteldheid dragen de deelnemers ook na het kamp nog lang met zich mee.

Onze kinderen hebben een grote en intensieve zorg nodig. Om hieraan optimaal tegemoet te komen is op elke activiteit steeds een medisch team aanwezig. Door onze specifieke organisatie en omkadering vertrouwen ouders hun kind aan ons toe. Zo kunnen de kinderen genieten van een zorgeloze vakantie en ontlasten we de ouders eens van de dagelijkse zorg.

Wil je na deze informatie lid worden? Informatie vind je hier!


Wie kan deelnemen?

Op basis van onze ervaring kijken we bij elke aanmelding of we aan de zorgvraag kunnen voldoen. Zo blijkt dat we het best zorg kunnen bieden aan:

  • Kinderen met een fysieke beperking
  • Kinderen met een chronische ziekte
  • Kinderen met een licht tot matige mentale beperking
  • Kinderen met autisme
  • Kinderen met een sociale beperking

Om de nodige flexibiliteit te hebben bij het indelen van groepen, werken we niet met strikte leeftijdsgrenzen per groep, maar werken we met kleuren. Zo kan een kind of jongere nog een jaartje in de groep blijven, als hij of zij nog niet klaar is voor de volgende groep.

Met veel enthousiasme en creativiteit stellen de monitoren een programma samen op maat van de groep met de deelnemerslijst als leidraad. Een groepsactiviteit wordt afgewisseld met een activiteit waarin de individuele vaardigheden van elk kind tot uiting kunnen komen, een inspannende activiteit wordt gevolgd door een rustigere bezigheid. Het gevarieerde spelprogramma moet het zelfvertrouwen van de deelnemers stimuleren en een hulp bieden bij het creatieve zoeken naar activiteiten die het best aansluiten bij eenieders mogelijkheden.

Rood, groen en paars

De rode, groene en paarse kleur zijn voor de groepen met jongeren met een fysieke beperking. Wat voor een zeer inclusieve groep zorgt. De leeftijden starten vanaf het jaar waarin ze 6 worden tot en met het jaar dat ze 18 worden.

Rood is het veilige nest voor onze jongste hartekampertjes zonder verstandelijke beperking. Minimumleeftijd om op kamp te gaan is het jaar waarin ze 6 jaar worden, dus in deze groep vinden de 6- tot ongeveer 10-jarigen een plaatsje.

Groen biedt een energiek kader aan de kinderen rond 11 tot 14 jaar, opnieuw enkel kinderen of jongeren met een normale verstandelijke ontwikkeling.

Na de groene groep groeien hartekampers door naar de paarse groep. Paars is de oudste groep voor jongeren van 15-18 jaar met een fysieke beperking. In paars worden al iets uitdagendere spellen afgewisseld met rustigere momenten. Een uitdagende quiz, een spel waar je een beetje gek kan doen, een daguitstap of een culinaire kookactiviteit kunnen allemaal aan bod komen!

Blauw, geel en oranje

De blauwe, gele en oranje groepen zijn er voor kinderen die qua verstandelijke ontwikkeling achterlopen op leeftijdgenootjes, ook als ze daarnaast nog andere medische zorg vereisen. Ook hier is de minimumleeftijd om deel te nemen aan onze activiteiten het jaar waarin ze 6 worden. Jongeren met een mentale beperking kunnen deelnemen tot het jaar waarin ze 25 worden.

Blauw is ideaal voor kinderen die nood hebben aan eenvoudige activiteiten met een duidelijke opbouw en structuur. We lassen voldoende rustmomenten in en houden zoveel mogelijk rekening met het tempo van de kinderen.

De activiteiten bij blauw zijn in thema van een verhaal dat we als rode draad gebruiken doorheen de kampweek. Figuren uit het verhaal komen tot leven en hebben af en toe hulp van de blauwtjes nodig! We zorgen voor een goede afwisseling tussen actieve en passieve activiteiten.

Geel is geschikt voor kinderen die erg houden van eenvoudige spelletjes waaraan ze enthousiast kunnen meedoen. Bij geel speelt fantasie, verhaal en inleving een grote rol. De rode draad doorheen de dag/week biedt een houvast. Een uitgesproken thema wakkert hun enthousiasme en zin voor avontuur en spel aan.

De focus bij deze groep ligt op spelplezier en interactie met anderen. De spelen zijn minder competitief en complex. Ze kennen steeds een duidelijke opbouw en structuur.

Naast activiteiten zoals gocarten, zoektochten, zwemmen, estafettes, waterspelletjes en nog veel meer; worden er ook rustigere activiteiten voorzien zoals knutselen, koken, verhaal- en snoezelmomenten. Zo ontstaat er een mooie afwisseling tussen veel beweging enerzijds en de rustigere activiteiten anderzijds. Uiteraard maken we tussendoor ook ruimte voor een korte karaoke of een mini-dansfeest!

Bij Oranje zijn de activiteiten al iets uitdagender. De spelletjes passen binnen het thema van de dag. Om het inlevingsvermogen van de kinderen te prikkelen, wordt er telkens een fantasierijk verhaal bij verteld. Op die manier krijgen de spelletjes een heldere structuur.

De dagen zijn gevuld met activiteiten als zwemmen, go-carts, vuile spelletjes, vrij podium, knutselen, koken… Er wordt hierbij vooral de nadruk gelegd op de teamgeest en natuurlijk ook op het amusement.

Na een vermoeiende dag eindigen we meestal met rustigere activiteiten zoals een quiz of een voorleesmoment.


Allemaal vrijwillig!

Elk jaar kunnen wij beroep doen op zo’n 50 ervaren vrijwilligers. De enthousiaste animatoren nemen de sport- en spelactiviteiten en de algemene organisatie op zich. Daarbij houden ze uiteraard rekening met de individuele mogelijkheden van elk kind. Ze worden bijgestaan door het medisch team.

Het zomerkamp en de weekends gaan altijd door op locaties die aangepast zijn aan de specifieke noden van de kinderen.

De monitoren

De monitoren staan in voor het opstellen van het activiteitenprogramma en de uitwerking van de verschillende activiteiten voor hun leeftijdsgroep, dit in overleg met de hoofdmonitor van hun groep. Ze begeleiden de kinderen vanaf het opstaan tot het slapengaan.

De groepsverantwoordelijken

Elke groep heeft twee groepsverantwoordelijken. Dit zijn bij voorkeur personen met meerdere jaren ervaring binnen onze VZW. Deze monitoren dragen de verantwoordelijkheid voor alles wat de leeftijdsgroep betreft en zorgen voor een ordelijk verloop van de activiteiten binnen de eigen groep. Voor het overige nemen de groepsverantwoordelijken alle taken van een gewone monitor op zich.

De kampverantwoordelijken

De kampverantwoordelijken zorgen voor de organisatie van het kamp, zowel op praktisch vlak als op het vlak van de animatie. Zo organiseren zij de vergaderingen die aan het kamp vooraf gaan, controleren ze de activiteitenprogramma’s die door elke leeftijdsgroep worden opgesteld, coördineren zij het volledige verloop van het kamp en zijn ze verantwoordelijk voor de evaluatie die na het kamp volgt. Het zijn tevens de personen die een luisterend oor hebben voor iedereen op kamp en die verantwoordelijk zijn voor de groepsverantwoordelijken en de monitoren.

De verzorging

In elke groep is ook permanent een verpleegkundige, student verpleegkundige of zorgkundige aanwezig. Deze ziet erop toe dat ieder kind zijn/haar dagelijkse medicatie neemt, staat in voor de dagelijkse verpleegkundige taken (sonderen, bloeddruk meten, suikergehalte meten, …) en dient eerste zorgen toe bij ongevallen. Hij/zij let er ook op dat de kinderen hun mogelijkheden niet te boven gaan.

De artsen

Het algemene medische toezicht wordt waargenomen door de huisarts, die elk jaar deelneemt aan de vakantieweek.

De materiaalmeesters

De materiaalmeesters dragen zorg voor het spelmateriaal dat eigendom is van VZW Hartekamp. Zij organiseren het ter beschikking stellen van het materiaal aan de verschillende groepen tijdens het jaarlijkse kamp.


Ouders aan het woord

Hallo leiding en begeleiders van het kamp,
dit jaar ging onze dochter voor de eerste keer mee op kamp, ik geloof dat ze ervan genoot… Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de goede zorgen voor onze dochter, jullie zijn werkelijk
fantastisch… ’t is niet te onderschatten wat jullie doen…

groetjes en dikke kus

We durfden voor het eerst als ouder ons kindje toevertrouwen aan
een ‘vreemde’ organisatie. We geven toe dat we schrik hadden… maar toen we
onze zoon terugzagen na dat weekje, wisten we meteen dat het goed zat! Hij
straalde, hij was opgetogen, super enthousiast en wil zo snel mogelijk terug mee!

Lieve mensen van Hartekamp,
Onze dochter heeft een prachtweekend achter de rug,
zoals ze zelf zei: ‘precies zoals ik het gewild had’.
Kortom, een kandidaat voor het kamp.

Het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar Hartekamp gaf ons de kans
om met een gerust gemoed ook eens uitgebreid aandacht te geven
aan onze 2 andere kinderen. Dank u wel!

Eerst en vooral ongelofelijk bedankt voor de voorbije week! De kinderen zijn laaiend enthousiast en willen volgend jaar zeker opnieuw meegaan. Het boekje was ideaal om mijn zoon wat dingen te laten vertellen. Echt, merci voor jullie energie, inzet en engagement. Het was de eerste keer in acht jaar dat de kinderen meerdere dagen samen weg waren. En hoe raar het ook voelde, het deed ons ook ongelooflijk veel deugd.