Donorinfo

Trooper

Goodgift

Steun ons!

Iedereen die zich inzet voor onze vereniging doet dit helemaal vrijwillig: onze leiding, medisch team, arts, logistiek, raad van bestuur, steungroepmedewerkers, … Dit is de sterkte van onze vereniging. Het maakt ook dat elke euro sponsorgeld die binnenkomt rechtstreeks naar onze kinderen en jongeren gaat. Hartekamp dankt iedereen die zich inzet voor onze vereniging en ons actief en financieel helpt!!

Voor vele kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteiten van Hartekamp is dit een unieke kans om eens op kamp te gaan. Deze kinderen hebben vaak een permanente medische opvolging of één-op-één begeleiding nodig. Door deze verhoogde zorgvraag hebben we verhoogde kosten: meer monitoren, aangepaste accomodatie, speciale bussen,…

Om onze activiteiten zorgeloos te houden voor ouders, rekenen we deze verhoogde kost bewust niet door in een verhoogde prijs. Hierdoor hebben we nog meer nood aan sponsering en giften om deze visie te kunnen waarborgen. Heel concreet hebben we, naast subsidies en andere steun van de overheid, jaarlijks zo’n 30.000 euro aan sponsoring en giften nodig. Deze middelen worden op verschillende manieren samengebracht.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten via mails en ons Hartekampboekje? Of je wilt ons gewoon graag financieel steunen?

Dit kan! Door u op te geven als Steunend Lid.

U hoeft hiervoor alleen het inschrijvingsformulier hiernaast in te vullen en te verzenden.

Doe een gift!

VZW Hartekamp is gemachtigd kwijtschriften uit te reiken voor giften vanaf €40. Dit betekent dat u het bedrag van uw gift kan aftrekken van uw totale netto-inkomen bij uw belastingsaangifte (“belastingsaftrek”). Tijdens het eerste kwartaal van het jaar volgend op dat van uw gift, ontvangt u van ons een kwijtschrift dat u bij uw belastingsbrief kan voegen. Uiteraard ontvangt u ook ons ledenboekje tweemaal per jaar.

Steun ons met een gift op het rekeningnummer van VZW Hartekamp – BE15 3900 9665 8030 met vermelding van “Gift” en voor wie het fiscaal attest moet opgemaakt worden.

Ook een aantal bedrijven en service-clubs spelen door hun financiële bijdrage een cruciale rol bij het mogelijk maken van de activiteiten van onze organisatie. Bij een gift als bedrijf wordt het logo van uw bedrijf vermeld op de kaft van ons ledenboekje en op onze website.

Organiseer een actie!

VZW Hartekamp is afhankelijk van bereidwillige mensen die zich gedurende het ganse jaar volledig belangeloos inzetten om geld in te zamelen voor VZW Hartekamp.

Enkele voorbeelden:

 • organisatie van een tombola
 • organisatie van een fietsenrally
 • organisatie van een stripbeurs
 • organisatie van een motorhappening
 • organisatie van een concert of fuif
 • organisatie van een kleiduifschieting

Legaat en duo-legaat

Hoe kan u VZW Hartekamp helpen?

U kan VZW Hartekamp in uw testament opnemen.
Wanneer u ervoor kiest een deel van uw bezittingen aan VZW Hartekamp te schenken, dan zorgt u ervoor dat onze activiteiten ten voordele van bijzondere kinderen jaar na jaar kunnen worden voortgezet en zelfs kunnen uitgebreid worden. VZW Hartekamp is officieel erkend als liefdadigheidsinstelling, zodat op uw legaat, ongeacht het bedrag, verlaagde en niet-progressieve successierechten van toepassing zijn. In Vlaanderen bedraagt dit tarief 8,8%.

Het legaat valt slechts open na het overlijden van de erflater en kan alleen uitgevoerd worden op grond van een testament. Dit testament is eigenhandig geschreven, getekend en gedateerd, en kan het best bij de notaris in bewaring worden gegeven. Het is ook mogelijk een notarieel testament aan de notaris te dicteren en door hem te laten neerschrijven. In het laatste geval wordt het automatisch door hem bewaard.

Bespaar op successierechten dankzij het duo-legaat.
Het duo-legaat maakt het mogelijk zowel VZW Hartekamp als eigen erfgenamen op een fiscaal aantrekkelijker manier een erfenis na te laten.

Deze formule is zeer interessant voor erfgenamen als het mensen betreft die een verre familieband hebben, of helemaal geen familieband hebben met de erflater. In die gevallen kunnen de successierechten tot 65% bedragen. Als de erflater niets doet, ontvangen de erfgenamen van de €100 die hen wordt nagelaten, slechts €35

In geval van een duo-legaat, houden zowel VZW Hartekamp als de erfgenamen netto méér geld over, alleen de fiscus verdient minder.
Het duo-legaat is een testament waarbij u een dubbel legaat vermaakt. • Enerzijds legateert u een gedeelte van uw vermogen aanbepaalde verwanten of derden, vrij van successierechten. • Anderzijds vermaakt u een legaat aan VZW Hartekamp die alslast heeft de successierechten en kosten op het eerste legaat te betalen.

Bij een duo-legaat wordt het deel van de verwant of derde, dat valt onder de hoge progressieve tarieven, verminderd. Maar wat hij ontvangt is wel vrij van successierechten en kosten. Het vrijgekomen gedeelte wordt toegekend aan VZW Hartekamp. Voor meer uitleg omtrent deze mogelijkheid kan u steeds terecht bij uw notaris of vermogensbeheerder.

Het duo-legaat, een voorbeeld:
Edward heeft geen kinderen, noch andere familie. Hij heeft wel een buurvrouw Anne die hij een warm hart toedraagt omdat ze hem dagelijks kwam bezoeken en zijn boodschappen deed. Edward laat €75.000 na.

Zonder duo-legaat: Anne krijgt €75.000 maar betaalt 45% successierechten.
Ze houdt €75.000 – €33.750 = €41.250 over.

Met duo-legaat:

 • Anne krijgt €45.000 successievrij.
 • VZW Hartekamp ontvangt 25.000 en betaalt daar 8,8% successierechten op (€2.200), + de 45% successierechten op de €45.000 die Anne krijgt, dit wil zeggen €20.250. VZW Hartekamp houdt netto €2.250 over.

Het verschil:

 • Anne krijgt €3.750 meer
 • Vzw Hartekamp krijgt €2.250
 • De fiscus krijgt €6.000 minder

Een testament opstellen is een levensbelangrijke beslissing. Indien u nog vragen heeft over de mogelijkheden van het legaat of duo-legaat, aarzel dan niet uw notaris erover aan te spreken.

In naam van alle bijzondere kinderen: hartelijk dank!

JEZ!

We mogen ons een trotse JEZ! organisatie noemen! JEZ!-Hartekamp

Een greep uit de acties:

 • Hart Questions – de Hartekamp Quiz
 • Wenskaarten

De Warmste Week!

En dankzij de Warmste Week kunnen we volgend jaar opnieuw ons Hartekampweekend organiseren! de Warmste Week – Hartekamp

Chiro Leieland - petten verkoop

Ook een lokale Chiro wilt ons dit jaar steunen via een petten verkoop. Waarvoor eeuwige dank!

Altijd graag een unieke pet gehad, aarzel dan niet: Chiro Leieland – Hartekamp